Wednesday, 22 August 2012

SOALAN KBBK DAN NILAI SPM

TEMA-TEMA RAMALAN SOALAN KBKK  DAN NILAI
SPM 2012
1249/2 SEJARAH KERTAS 2
SELVA

(A)       KONSEP 1 MALAYSIA

(a)        Nyatakan nilai yang dipupuk melalui Konsep 1 Malaysia

(i)                 _______________________________________________________________
(ii)               _______________________________________________________________
(iii)             _______________________________________________________________
(iv)             _______________________________________________________________

(b)        Jelaskan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam menjayakan Konsep 1 Malaysia.

(i)                 _______________________________________________________________
(ii)               _______________________________________________________________
(iii)             _______________________________________________________________
(iv)             _______________________________________________________________

(c)        Senaraikan aktiviti/program ke arah pengamalan Konsep 1 Malaysia.

Peringkat sekolah
(i)                 _______________________________________________________________
(ii)               _______________________________________________________________
(iii)             _______________________________________________________________
(iv)             _______________________________________________________________

      Peringkat negara
(i)                 ______________________________________________________________
(ii)               ______________________________________________________________
(iii)             ______________________________________________________________
(iv)             ______________________________________________________________

(B)       MALAYSIA NEGARA MAJU

(a)        Apakah peranan generasi muda/pelajar hari ini  menjadikan Malaysia sebuah 
      negara maju?

(i)                 _______________________________________________________________
(ii)               _______________________________________________________________
(iii)             _______________________________________________________________
(iv)             _______________________________________________________________

(C)       PERPADUAN

(a)        Senaraikan langkah-langkah mengekalkan keharmonian kaum di negara ini.

      (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________

(D)       NASIONALISME

(a)        Apakah nilai/iktibar yang boleh dijadikan pengajaran dalam pembinaan negara   
            dan bangsa Malaysia daripada perjuangan nasionalisme sebelum Perang Dunia 
            Kedua?

       (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________ 

(E)       PENGUKUHAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 
            YANG BERSATU PADU

(a)        Senaraikan peranan generasi muda dalam pembinaan 1 Bangsa Malaysia.

      (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________


(F)       EKONOMI

(a)        Apakah sikap yang perlu ada pada rakyat Malaysia untuk maju dalam  bidang
            perniagaan?

       (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________

(G)      WAWASAN 2020

(a)        Apakah peranan pelajar hari ini untuk merealisasikan Wawasan 2020?

    (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________


(H)       POLITIK

(a)        Berikan empat cadangan mengelakkan konflik antarabangsa.

      (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________

(b)        Nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia dalam menyelesaikan 
            konflik antarabangsa.

      (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________

(I)        BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN

(a)        Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat memartabatkan Bahasa Melayu sebagai 
            bahasa kebangsaan?

       (i)     ________________________________________________________________
      (ii)    ________________________________________________________________
      (iii)   ________________________________________________________________
      (iv)   ________________________________________________________________
     


JAWAPAN TAJUK-TAJUK RAMALAN SOALAN KBKK  DAN NILAI
SPM 2012
1249/2 SEJARAH KERTAS 2
SELVA
(A) (i)      - Menjamin kestabilan politik/ekonomi/sosial
                - Permuafakatan
                - Toleransi
                - Perpaduan antara kaum
                - Kesejahteraan hidup rakyat pelbagai kaum
                - Keadilan sosial
                - Kesaksamaan ekonomi
                - Keharmonian hidup
                - Kerjasama antara kaum
                - Sikap  hormat-menghormati
                - Ketinggian bangsa Malaysia
                - Moral rakyat yang tinggi
                - Hak semua kaum terjamin

  (ii)         - Terlibat dalam pengisian Konsep 1 Malaysia
                - Menghormati hak kaum lain
                - Mengukuhkan perpaduan negara/rakyat
                - Mengutamakan kerjasama antara kaum
                - Sentiasa mengutamakan rundingan
                - Tidak menggalakkan keganasan
                - Menghormati pemimpin
                - Hidup bermasyarakat
                - Mematuhi ajaran agama
                - Mengamalkan gaya hidup yang mengutamakan keharmonian kaum
                - Menghindari gejala negatif
                - Mengambil iktibar daripada sejarah pembinaan bangsa Malaysia
                - Memelihara jati diri
                - Mengamalkan budaya bangsa
                - Bekerjasama dengan  kerajaan
                - Menggunakan kekayaan untuk kepentingan umum
                - Menerima perubahan yang membawa kebaikan
                - Minda terbuka   mnerima perkara yang positif

(iii)         
Peringkat Sekolah
                - Pertandingan kuiz 1 Malaysia
                - Pertandingan mengarang esei 1 Malaysia
                - Nyanyian lagu 1 Malaysia di perhimpunan sekolah
                - Ceramah 1 Malaysia
                - Pameran 1 Malaysia
                - Penyertaan dalam program 1 Malaysia anjuran kerajaan
                - Aktiviti komuniti 1 Malaysia


Peringkat Negara
-  Rumah terbuka pada perayaan utama setiap kaum
                - Gotong royong perdana yang melibatkan semua kaum
                - Sukan 1 Malaysia
                - Pameran Konsep 1 Malaysia
                - Mengadakan pertanding mengarang/menulis esei 1 Malaysia
                - Karnival 1 Malaysia

(B)          - Mengukuhkan perpaduan rakyat
                - Menjamin kestabilan politik
                - Bebas daripada gejala sosial yang negatif
                - Permuafakatan dalam membuat keputusan
                - Mementingkan rundingan /musyawarah dalam penyelesaian masalah
                - Menghindari sifat pendendam
                - Sentiasa besifat positif
                - Kebijaksanaan dalam membuat keputusan
                - Mengutamakan kehidupan harmoni pelbagai kaum
                - Memajukan diri dalam bidang pendidikan
                - Menguasai pelbagai disiplin ilmu
                - Pencapaian dalam bidang sukan
                - Menguasai kemahiran ICT
                - Mencintai bidang sains dan teknologi
                - Terlibat dalam bidang kesenian
                - Menghormati pemimpin
                - Taat pada negara
                - Menguasai segala bidang kemahiran
                - Menghayati perjuangan tokoh-tokoh silam
                - Mengambil iktibar daripada pembinaan bangsa dan negara
                - Menghindari budaya negatif
                - Memelihara jati diri
                - Menguasai teknologi moden terkini
                - Mengamalkan nilai-nilai murni/ajaran agama
                - Menghadapi cabaran lokal dan global
- Berani meneroka bidang baru untuk kejayaan
- Menerima perubahan yang membawa kebaikan
- Bersifat tanggungjawab untuk kemajuan masyarakat dan negara
- Menggunakan minda untuk kemajuan masyarakat dan negara
                - Perkongsian kepintaran antara rakyat Malaysia
                - Menjadi pncipta dan bukan pengguna
                - Berusaha ke arah kecemerlangan diri

(C)          - Menegakkan keadilan
                - Menghormati cara hidup dan budaya bangsa lain
                - Menghormati hak setiap kaum
                - Taat pada negara
                - Patuh dan menghayati Rukun Negara
                - Mengekalkan kestabilan kerajaan
                - Penggunaan Bahasa Melayui sebagai Bahasa Kebangsaan
                - Mengutamakan kehidupan bermasyarakat
                - Mengamalan budaya hidup Malaysia
                - Mengamalkan Konsep 1 Malaysia
                - Patuh kepada ajaran agama
                - Mementingkan sikap toleransi
                - Mengutamakan permuafakatan
                - Menyelesaikan masalah melalui perundingan
                - Mengutaamakan kerjasama
- Mengekalkan dan mengukuhkan perpadun antara kaum
- Sedia berkorban untuk kepentingan negara
- Mematuhi dasar kerajaan
- Mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat Malaysia

(D)          - Mewujudkan kejasama antara pemimpin
                - Menyediakan diri dengan ilmu pengetahuan
                - Menyediakan diri dengan perubahan global
                - Kebijaksanaan dalam kepimpinan
                - Mementingkan permuafatan/kerjasama/toleransi/perpaduan/perundingan
                - Menghindari sifat pendendam
                - Sanggup berkorban demi negara dan bangsa
                - Taat pada negara
                - Mengambil iktibar daripada sejarah perjuangan nasionalisme pemimpin silam
                - Memelihara jati diri
                - Memiliki kecergasan mental dan fizikal
                - Mengekalkan corak hidup demokratik

(E)          - Menegakkan keadilan
                - Menghormati cara hidup dan budaya bangsa lain
                - Menghormati hak setiap kaum
                - Taat pada negara
                - Patuh dan menghayati Rukun Negara
                - Mengekalkan kestabilan kerajaan
                - Penggunaan Bahasa Melayui sebagai Bahasa Kebangsaan
                - Mengutamakan kehidupan bermasyarakat
                - Mengamalan budaya hidup Malaysia
                - Mengamalkan Konsep 1 Malaysia
                - Patuh kepada ajaran agama
                - Mementingkan sikap toleransi
                - Mengutamakan permuafakatan
                - Menyelesaikan masalah melalui perundingan
                - Mengutaamakan kerjasama
- Mengekalkan dan mengukuhkan perpadun antara kaum
- Sedia berkorban untuk kepentingan negara
- Mematuhi dasar kerajaan
- Mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat Malaysia

(F)           - Mengumpul modal yang cukup
                - Menguasai teknologi moden dan terkini
                - Memilih rakan kongsi strategik/Usaha sama dengan pengusaha lain dalam situasi menang-
                  menang
                - Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang
                - Mengamalkan persaingan secara sihat sesama pengusaha lain
                - Bersikap tabah/tidak mudah menyerah kalah
                - Sabar menghadapi cabaran lokal dan global
                - Bekerjasama dengan kerajaan
                - Meningkatkan kecekapan pengurusan
                - Sentiasa meneroka peluang pasaran baru dan dinamik
                - Membuat perancangan jangka panjang yang mapan
                - Mengamalkan nilai-nilai murni/ajaran agama
                - Berkemahiran menguruskan kewangan dan aset
                - Menjadi pencipta dan pengguna

(G)          - Terlibat secara aktif dalam pengisian cabaran Wawasan 2020
            - Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni
                - Patuh kepada agama
                - Meneroka bidang baru
                - Mencintai subjek sains
                - Menguasai ilmu pengethauan
                - Sensif terhadap perskitaran
                - Meningkatkan kemahiran ICT
                - Tinkatkan mimat membaca
                - Aktif dalam akademik dan kokurikulum
                - Menghormati pemimpin
                - Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang
                - Meningkat sifat ingin tahun
                - Sedia mnerima perubahan yang membawa kebaikan
                - Sentiasa melihat ke hadapan/berpandangan jauh
                - Berani meneroka bidang baru untuk kejayaan
                - Menggunakan minda untuk kemajuan negara dan bangsa
                - Menghayati sembilan cabaran Wawasan 2020

(H) (a)    - Sentiasa menggunakan perundingan sebagai jalan penyelesaian
                - Mengamalakn sikap permuafakatan global
                - Meningkatkan kerjasama global
                - Tidak menggunakan kekerasan/senjata untuk menyelesaikan sesuatu masalah
                - Bertoleransi dalam kalangan masyarakat antarabangsa
                - Tidak menggalakkan keganasan
                - Mengutamakan keamanan
                - Kebijaksanaan dalam kepimpinan
                - Menghindari sifat pendendam antara negara/pemimpin/bangsa
                - Memajukan hubungan dua hala antara negara
                - Meningkatkan kejasama politk
                - Mengambil iktibar daripada peristiwa silam
                - Mengmalakan  persaingan sihat antara negara
                - Bersikap pemaaf
                - Mewujudkan kesatuan erat antara negara
                - Berusaha mengekalakn kestabilan politik dunia
- Menyuburkan semangat kerjasama global
- Mengekalkan semangat rundingan dan permuafakatan
- Menghalang sebarang bentuk hasutan antara negara
                - Menganjur persidangan damai untuk menyelesaikan masalah

  (b)         - Menjadi orang tengah dalam penyelesaian masalah dunia
                - Aktif memainkan peranan dalam PBB
                - Menggunakan pengalaman sejarah negara untuk meneyelesain konflik antarabangsa
                - Tidak menggalakkan kegananasan
                - Mengeratkan hubungan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa
                - Menggalakan semangat setia kawan antara negara
                - Berani dan lantang menyuarakan pandangan di pertubuhan antarabangsa dan serantau
                - Lantang menentang ketidakadilan antarabangsa
                - Sentiasa bersedia membantu negara yang memerlukan
                - Berkongsi kepakaran dalam penyelesaian masalah

(I)            -  Menggunakan bahasa Melayu dalam semua bidang
                - Menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
                - Menyertai aktiviti seperti ‘Bulan Bahasa’
                - Menyanjung kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tela termaktub dalam 
  Perkara 152, Perlembagaan Malaysia
            - Menyedari bahasa kebangsaan adalah alat menyatupadukan bangsa Malaysia
                - Mengadakan pelbagai aktiviti di semua peringkat berkaian bahasa kebangsaan
                - Percaya dan konfiden bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
                - Mengutamakan konsep 1 bahasa, 1 negara, 1 negara
Disediakan oleh:
SELVA  


No comments:

Post a Comment